grondwerken, afbraakwerken, bvba Jaak SOENENS en Zoon wij verzetten BERGEN!

Grondwerken

 • Bouwrijp maken van terreinenzeef3
 • Nivelleringswerken
 • Uitgravingen
 • Graven van bouwputten en funderingen
 • Voorbereidingwerken voor de aanleg van groenzones
 • Funderingswerken
 • Rioleringswerken
 • Plaatsen van regenwaterputten en septische putten
 • Plaatsen van bio-putten
 • Plaatsen van drainage
 • Plaatsen van verharding
 • Rooien van struiken
 • Aanleggen van parkings
 • Plaatsen van grastegels
 • Ter plaatse zeven van grond

Gehele of gedeeltelijke AFBRAAKWERKEN

Betonwerken

 • beton1Plaatsen van L-wanden/ profielen en keermuren
 • Gieten van funderingsvoeten op maat
 • Gieten van funderingen en betonplaat
 • Gieten van polierbetonvloeren, zowel industrieel als privaat
 • Maken van sleuven in bestaande betonverharding en/of asfaltverharding
 • Plaatsen van borduren
 • Plaatsen van watergreppels

Rioleringswerken

 • Plaatsen van betonbuizen en betonputten
 • Plaatsen van pvc – pe – gres buizen
 • Plaatsen van inspectieputten
 • Plaatsen van regenwaterputten en septieks

Containervervoer – vervoer voor derden

 • kamionVerhuur van containers voor allerhande doeleinden
 • Recyclage van bouw- en sloopafval conform de normen
 • Leveren van teelaarde, stabiel, grind, compost,….
 • Vervoer met 6×6
 • Vervoer met 3-asser
 • Vervoer met dieplader

Portfolio

Contact

Loading

jaaksoenens@telenet.be

051/48 87 89

Lampettenstraat 11, 8770 Ingelmunster

Back to Top